Terma dan syarat

Ini adalah syarat penggunaan untuk penggunaan perkhidmatan atau ciri anda di tapak ("Laman Web") yang dikendalikan dan dikawal oleh Bluebell Singapore Pte Ltd, sama ada anda seorang tetamu atau pengguna berdaftar. Penggunaan laman web ini akan dianggap sebagai persetujuan anda terhadap terma dan syarat yang digariskan di atas, kerana terma tersebut mungkin diubah dari semasa ke semasa. Dalam hal ini, Bluebell Singapore Pte Ltd berhak untuk meminda terma dan syarat ini dari semasa ke semasa dan penggunaan berterusan anda ke atas laman web ini selepas sebarang perubahan sedemikian akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.