Dasar Privasi

DASAR PRIVASI

Dasar Privasi ini terpakai pada produk, perkhidmatan, tapak web yang disediakan (seperti sabon.com.sg ) dan/atau perniagaan yang dijalankan oleh Bluebell Singapore Pte Ltd (selepas ini dirujuk sebagai "Bluebell", "Syarikat" "kami", "kami". " atau "kami") dan menerangkan cara kami mengendalikan Data Peribadi dan mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan mengenai data peribadi dan privasi."


KOMITMEN KAMI TERHADAP PRIVASI

Kenyataan ini direka bentuk untuk membantu anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan dan melindungi data peribadi yang anda berikan kepada kami dan untuk membantu anda membuat keputusan termaklum apabila menggunakan tapak Web Bluebell, produk dan perkhidmatan kami. Kami berusaha untuk menilai secara berterusan amalan privasi kami berdasarkan teknologi baharu, amalan perniagaan dan keperluan pelanggan kami. Oleh itu, Penyata Privasi kami boleh dipinda dari semasa ke semasa. Anda harus menyemak Pernyataan Privasi kami dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui dasar terkini kami.
Pegawai, pengurusan dan kakitangan Syarikat hendaklah, pada setiap masa, menghormati kerahsiaan dan berusaha untuk menjaga keselamatan mana-mana dan semua data peribadi yang dikumpul dan/atau disimpan dan/atau dihantar dan/atau digunakan untuk, atau bagi pihak, syarikat.
Jika seseorang individu secara sah meminta akses kepada dan/atau pembetulan data peribadi yang berkaitan dengan individu tersebut, yang dipegang oleh Syarikat, maka Syarikat hendaklah menyediakan dan/atau membetulkan data tersebut.


JENIS-JENIS DATA PERIBADI YANG DIKUMPUL

Untuk tujuan menjalankan perniagaan Syarikat, termasuk pendaftaran dan produk serta perkhidmatan yang berkaitan (termasuk perkhidmatan dalam talian yang berkaitan), anda mungkin diminta untuk memberikan data peribadi seperti, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut, tanpanya ia mungkin tidak dapat dilakukan. untuk memenuhi permintaan anda:

 • Nama awak;
 • Alamat surat-menyurat dan/atau alamat pengebilan;
 • Butiran akaun, termasuk nombor akaun, nombor perkhidmatan atau akaun pengguna;
 • Butiran pembayaran, termasuk kad kredit dan maklumat perbankan;
 • Butiran hubungan, termasuk nama kenalan dan nombor telefon atau alamat e-mel;
 • Maklumat untuk pengesahan identiti, termasuk jenis pengenalan dan nombor pengenalan.

Dalam sesetengah keadaan, anda juga mungkin diminta untuk memberikan data tertentu yang mungkin digunakan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami dan/atau menyesuaikan jenis maklumat yang disampaikan kepada anda dengan lebih baik. Dalam kebanyakan kes, jenis data ini adalah pilihan walaupun, apabila perkhidmatan yang diminta adalah perkhidmatan yang diperibadikan, atau penyediaan produk bergantung pada anda menyediakan semua data yang diminta, kegagalan untuk memberikan data yang diminta boleh menghalang kami daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda. . Jenis data ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Umur awak;
 • Jantina;
 • Julat gaji dan butiran pekerjaan;
 • Pendidikan dan Profesion;
 • Hobi dan aktiviti masa lapang;
 • Produk dan perkhidmatan berkaitan lain yang dilanggan;
 • Demografi keluarga dan isi rumah.

Untuk menyokong perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, maklumat mungkin dikumpul secara automatik berkaitan dengan perkhidmatan tersebut supaya kami boleh melaksanakan pelaporan dan pentadbiran akaun anda dengan tepat.
Pelayan web Syarikat juga mungkin mengumpul data yang berkaitan dengan sesi dalam talian anda, yang mana penggunaannya adalah untuk menyediakan maklumat statistik agregat, tanpa nama, mengenai penggunaan pelayan supaya kami dapat memenuhi permintaan dan jangkaan pelawat ke tapak kami dengan lebih baik. Jenis data ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Jenis dan versi pelayar;
 • Sistem operasi;
 • Nama domain


MAKLUMAT YANG DIKUMPUL MELALUI LAMAN WEB

Secara umum, kami menggunakan data peribadi untuk tujuan mentadbir aktiviti perniagaan kami, menyediakan perkhidmatan pelanggan dan menyediakan produk dan perkhidmatan lain kepada pelanggan dan bakal pelanggan kami.

Cadangan utama yang mana data peribadi boleh digunakan oleh kami ialah:

 • menghantar maklumat berhubung dengan produk dan perkhidmatan, aktiviti, pertandingan, promosi dan acara kami;
 • tujuan pemasaran dan promosi untuk kami, vendor dan rakan kongsi perniagaan kami dan syarikat terpilih lain;
 • skim pemasaran bersama dengan pihak lain;
 • menyesuaikan pengiklanan dan kandungan yang anda lawati untuk menyelaraskan pengalaman dalam talian anda di tapak kami dan untuk menyediakan maklumat pemasaran dan promosi yang diperibadikan;
 • memenuhi mana-mana pesanan anda untuk produk dan perkhidmatan, pemprosesan pesanan dan penjelasan pembayaran;
 • menjawab pertanyaan anda;
 • pendaftaran keahlian dan menawarkan faedah dan keistimewaan;
 • mengumpul maklumat statistik, menjalankan analisis dan menyediakan pelaporan tanpa nama untuk pelanggan dalaman dan luaran;
 • menjalankan tinjauan yang berkaitan dengan pelanggan, produk atau perkhidmatan kami;
 • penilaian dan penambahbaikan lagi produk dan perkhidmatan kami;
 • memenuhi apa-apa tujuan yang berkaitan secara langsung dengan tujuan di atas.


COOKIES

Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman navigasi anda apabila anda melawati tapak web Bluebell. Kuki ialah cebisan maklumat kecil yang disimpan oleh pelayar web anda pada komputer anda apabila anda melawat tapak web. Kuki kami membolehkan kami memperibadikan lawatan anda ke tapak Web Bluebell dan mengenali anda apabila anda kembali. Maklumat yang dikumpul daripada kuki ini boleh digunakan untuk tujuan yang dinyatakan di atas dalam Pernyataan Privasi ini.
Kebanyakan penyemak imbas secara automatik menerima kuki. Anda boleh melumpuhkan kuki pada komputer anda dengan menunjukkan ini dalam pilihan atau menu pilihan dalam penyemak imbas anda. Kami mengesyorkan anda melakukan ini jika anda bimbang tentang menerima kuki.


PAUTAN

Sila ambil perhatian bahawa tapak Web Bluebell mengandungi pautan ke tapak lain dan kadangkala membenarkan tapak lain dijenamakan bersama dengan tapak Web Bluebell. Sila ingat bahawa apabila anda menggunakan pautan untuk pergi dari Laman Web kami ke tapak Web lain atau apabila anda menggunakan tapak jenama bersama, Pernyataan Privasi kami tidak lagi berkuat kuasa. Penyemakan imbas dan interaksi anda di mana-mana tapak Web lain, termasuk tapak Web yang mempunyai pautan ke tapak Web Bluebell, tertakluk kepada peraturan dan dasar tapak Web itu sendiri yang mungkin berbeza daripada tapak Web Bluebell.
Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan yang digunakan oleh laman web yang dipautkan ke atau dari Laman Web kami mahupun maklumat atau kandungan yang terkandung di dalamnya. Selalunya pautan ke laman web lain disediakan semata-mata sebagai petunjuk kepada maklumat mengenai topik yang mungkin berguna kepada pengguna Laman Web kami.


KESELAMATAN MAKLUMAT

Tapak Web Bluebell akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa semua maklumat yang kami kumpul, gunakan atau dedahkan adalah tepat, lengkap, terkini dan disimpan dalam persekitaran yang selamat hanya boleh diakses oleh pekerja dan kontraktor kami yang diberi kuasa. Walau bagaimanapun, kami tidak memberi jaminan terhadap pihak ketiga yang menggodam data atau sebarang capaian tanpa kebenaran kepada data oleh sesiapa sahaja.


AKSES DAN KEMASKINI MAKLUMAT

Anda mempunyai hak untuk menyemak sama ada kami memegang mana-mana data peribadi anda dan, jika ya, mungkin juga meminta akses, mengemas kini, membetulkan atau meminta salinan data peribadi anda yang dipegang oleh kami melalui e-mel ke: cs@sabon.bluebell. sg

Syarikat akan, setelah memuaskan dirinya sendiri tentang kesahihan dan kesahihan permintaan akses, melakukan segala usaha untuk membalas permintaan tersebut dalam masa 40 hari selepas menerima permintaan tersebut.


PENYIMPANAN DATA

Kami menyimpan data peribadi selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan. Kami berhak untuk menyimpan salinan selama-lamanya untuk arkib kami untuk tujuan statistik.


PENDEDAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

Semua data peribadi yang dipegang oleh Syarikat akan dirahsiakan dan dilindungi tetapi Syarikat boleh, di mana pendedahan tersebut perlu untuk memenuhi tujuan, atau tujuan yang berkaitan secara langsung, yang mana data dikumpul memberikan maklumat tersebut kepada pihak berikut:

 • anak syarikat kami, syarikat bersekutu atau sekutu atau syarikat lain yang berkaitan;
 • vendor dan rakan kongsi perniagaan kami;
 • pihak yang membantu kami dalam melaksanakan tujuan yang dinyatakan di atas dalam Pernyataan Privasi ini;
 • pihak yang mengambil bahagian dalam skim pemasaran bersama dengan kami;
 • mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan yang menyediakan pentadbiran, pemprosesan pesanan, penjelasan pembayaran, rujukan kredit, kutipan hutang atau perkhidmatan lain yang diperlukan untuk operasi perniagaan kami;
 • mana-mana orang atau organisasi lain yang terikat dengan perjanjian kerahsiaan dengan kami; dan
 • mana-mana orang kepada siapa kita, atas kepercayaan kita dengan suci hati, di bawah kewajipan untuk membuat pendedahan seperti yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai

Anda juga harus ambil perhatian bahawa perlindungan privasi seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini tidak terpakai kepada data peribadi yang diserahkan kepada pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas perlindungan data peribadi anda atau kekurangannya oleh pihak ketiga tersebut.
Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini, data peribadi tentang anda sebagai pelanggan individu tidak akan diberikan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
Data peribadi juga boleh didedahkan kepada mana-mana orang atau orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada maklumat tersebut dengan syarat mereka dapat membuktikan kuasa mereka untuk mengakses maklumat tersebut. Sebagai contoh, jika Syarikat telah disampaikan dengan perintah mahkamah yang menuntut maklumat pelanggan tertentu maka Syarikat akan mendedahkan maklumat tersebut kepada pegawai mahkamah yang dilantik sewajarnya atau orang lain seperti yang diarahkan oleh mahkamah.


PERSETUJUAN ANDA

Dengan menggunakan tapak Web Bluebell dan/atau pendaftaran dalam CRM Bluebell dan/atau Program Kesetiaan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini. Jika kami akan mengubah dasar dan prosedur privasi kami, ia akan disiarkan di tapak Web Bluebell untuk memaklumkan anda tentang perubahan dan maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya dan dalam keadaan apa kami mungkin mendedahkannya.
Jika sesiapa ingin menyahlanggan e-mel daripada kami, sila klik pautan Nyahlanggan yang disertakan dalam setiap mesej

Butiran Hubungan Data Peribadi (Privasi) Syarikat

Semua pertanyaan hendaklah dibuat secara bertulis kepada:
Bluebell Singapore Pte Ltd
#10-06, 435 jalan Orchard
Wisma Atria
Singapura 238877
Tel: +65 6350 4480